Кастомат CSTMG004

 • CASTOMANIA2010 модел CSTMG004 е машина за индукционно топене и центробежно леене на малки и фини детайли в зъботехниката, с вграден пулт за управление.

  Кастоматът е проектиран с цел прецизност, използвайки индукционно топене на металите, което гарантира голяма чистота на заготовка и висока степен на хомогенност.

  Центробежното леене осигурява добро запълване на отливката, както и постигане на висококачествени чисти и прецизни резултати с еднородна структура и гладка повърхност на детайлите.

  Модел 004 е компактен и включва в себе си следните функционални компоненти:

  • Променливо-захранващ модул;
  • Полупроводников транзисторен високочестотен генератор;
  • Разделителен високочестотен трансформатор;
  • Кондензаторна батерия и работен индуктор;
  • Камера с въртящо се рамо за центробежно леене;
  • Пулт за управление, мониторинг и диагностика;
  • Водоохладителна система;

  Всички модули са поместени в корпуса на машината на леснодостъпни места.


  Капацитет

  Стандартен тигел:

  - Зъботехническа сплав - min 8gr, max 48gr.


 • Параметър Стойност
  Относителна влажност 90% при 20°C / 50% при 40°C
  Работен температурен диапазон от +5°C до +40°C
  Нето тегло на машината 48 kg
  Габаритни размери на машината 500х500х560mm
  Ефективен обем на тигела max 25 cm3
  Вид на тигела AC 50L или AC 50Ag
  Водно охлаждане Вътрешно, автономно
  Лъчезащитно стъкло тип С-5-No
  IP степен на защита IP 20
  Скорост на въртене на рамото 500 revs/min
  Работна честота на генератора 101-103 kHz
  Максимална консумирана мощност 2,8 kW
  Захранване 1N – 220V /50Hz