Условия за ползване

Данни за търговеца:

Информация съгласно Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни:

 • Наименование на Доставчика: „Дейзи Тех”АД
 • Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Тинтява 15-17
 • Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от КЛИЕНТИ за територията на Р. България : България, гр. София,ул. Тинтява 15-17
 • Данни за кореспонденция: България, гр. София, ул. Тинтява 15-17, телефон 02/960 71 41.
 • Вписване в публични регистри: ЕИК 201679556
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201679556
 • Идентификационен номер в „Регистъра на администраторите на лични данни на водените от тях регистри”: 392182

Политика за защита на личните данни

„Дейзи Тех“ АД е регистриран Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни на водените от тях регистри” с идентификационен номер 392182. Обработването на информацията се осъществява по правила, одобрени от Комисията за защита на личните данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент ( ЕС) 2016/679 (GDPR) на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и останалото действащо законодателство.

Събиране и използване на лични данни

„Дейзи Тех” АД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставените услуги и стоки на „Дейзи Тех” АД. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите заявки.

Цели за събиране на лични данни:

Основните цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни, за “Дейзи Тех” АД са:

 • Дейности по управление на уеб сайта на Дейзи Тех;
 • Данни за целите на изпълнение на направена заявка;
 • Осчетоводяване и изпълнение на заявки, направени чрез нашият сайт;
 • Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
 • Данни, в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистрация и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите и останалото действащо законодателство.

Видове лични данни, които събираме и срокове за съхранение

 • При създаване на профил, заявка на продукт, сключване на договор – имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на заявените от Вас стоки;
 • За управление – електронен адрес, номер на клиент, телефонен номер, адрес за доставка, стойност на заявката и честота на извършваните заявки;
 • За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, дата на покупката;
 • Срок за съхранение – данните Ви ще бъдат съхранени за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

Мерки за сигурност за защита на личните данни

„Дейзи Тех” АД гарантира конфиденциалността на предоставената фирмена информация на Клиента. Всяка информация, която попълвате в www.daisy.bg с оглед извършване на заявка в сайта на „Дейзи Тех” АД, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личните данни. При работа с данните се използват софтуерни продукти за обработка и защита на данните. Софтуерните продукти са адаптирани към специфичните нужди на администратора на лични данни.

„Дейзи Тех” АД се ангажира да не предоставя предоставената фирмена информация на Клиента на трети лица, с изключение на тази част от информацията, която по силата на действащото в Република България законодателство следва да бъде предоставена на Националната Агенция по приходите в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистрация и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, на мобилните оператори с оглед предоставяне SIM –карта за пренос на данни и на куриерската служба с оглед осъществяването на доставката.

Клиентът предоставя доброволно на „Дейзи Тех” АД необходимите с оглед осъществяването на заявката на фискалното устройство /фискалните устройства/ данни, като с приемането на Условията на сайта на „Дейзи Тех” АД, Клиентът дава съгласието си предоставената фирмена информация да бъдат съхранявана и обработвана съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и останалото действащо законодателство за целите на сключения с Клиента договор.

Политика за употребата на „бисквитки”

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. С тяхна помощ, на база последните Ви посещения на нашата страница, ще подобрим и улесним използването й. Настоящата политика има за цел да Ви даде необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които „Дейзи Тех” АД използва на интернет страницата си. Обръщаме Ви внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

„Дейзи Тех” АД използва следните типове бисквитки:

Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „потребителска кошница“ и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;

Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, заявки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо предложенията, които най-много Ви подхождат;

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър. „Дейзи Тех” АД не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Условия за заявяване на продукт в сайта на Дейзи Тех

За заявки на продукти в сайта на „Дейзи Тех” АД, Клиентът трябва да приеме Условията за заявяване на продукт през сайта на „Дейзи Тех” АД, визирани по-долу. В противен случай между Клиента и „Дейзи Тех” АД не възниква договорно правоотношение с предмет доставка на избрания от Клиента продукт.

Характеристики, цени и условия за онлайн заявка на стоките

Находящите се на сайта на „Дейзи Тех” АД цени и други условия за извършване на предварителна заявка, включително настоящите Условия за заявяване на продукт чрез сайта на „Дейзи Тех” АД, представляват офертата на „Дейзи Тех” АД за сключване на договора за продажба на предлаганите от дружеството продукти чрез предварителна заявка през сайта на „Дейзи Тех” АД. Дейзи Тех АД има право да променя цените на предлаганите фискални устройства на сайта по всяко време. Клиентът заявява продукта по цената, актуална към момента на потвърждаване на заявката.

С оглед спецификата на предлаганите чрез сайта на „Дейзи Тех” АД продукти, наред с доставката на заявеното по реда на настоящите условия фискално устройство, Доставчикът осигурява фискализацията му и регистрацията му в НАП.

Цената на фискалното устройство е без ДДС и включва едногодишна такса за SIM-карта към мобилен оператор, като заедно с определената в офертата цена на устройствата, Клиентът заявява и фискализацията им в размер, посочен в офертата.

Основните характеристики и цени на стоките в сайта на „Дейзи Тех” АД са указани поотделно за всеки продукт. Стойността на доставката е включена в цената на продукта.

Фискализацията на избраното фискално устройство и техническото му обслужване се извършва от „Дейзи Сервиз ООД или друг оторизиран сервиз, който притежава удостоверение за сервизно обслужване на предлаганите от „Дейзи Тех” АД фискални устройства.

В цените на предлаганите в сайта софтуерни пакети не е включена инсталация и обучение за работа със софтуерните продукти.

Регистрация на профил. Заявка. Сключване на договор.

Всяко физическо или юридическо лице, което заявява продукт чрез сайта на „Дейзи Тех” АД, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.

Чрез регистрация, клиентът придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в сайта на „Дейзи Тех” АД и извършва валидни заявки на стоки чрез сайта на „Дейзи Тех” АД.

Извършването на заявка на фискално устройство /фискални устройства/ чрез сайта на „Дейзи Тех” АД се извършва по следния начин: Клиентът избира продуктите, които иска да заяви, след като се е запознал с функционалните характеристики, техническата спецификация и придружаващата фискалното устройство документация. Клиентът избира сроковете на доставка, като посочва периода, в който желае да бъде извършена доставката. С натискането на бутоните „Изчисти поръчката”, „Преизчисли количества” и „Продължи разглеждането”. Клиентът може са откаже или промени заявката. С натискането на бутона „Съгласявам се”, Купувачът приема условията и потвърждава офертата на „Дейзи Тех” АД за избраните от него фискални устройства при Условията за предварителна заявка в сайта на „Дейзи Тех” АД.

С натискането на бутона “Съгласявам се” Клиентът приема да получава информационни съобщения за промоции или предложения от страна на „Дейзи Тех” АД до изричния му писмен отказ от такива.

С приемането на Условията за пазаруване в сайта на „Дейзи Тех” АД с натискане на бутона „Съгласявам се”, избора на фискалното устройство /фискалните устройства/ и попълване на изискуемата информация за извършване на заявката за закупуване чрез сайта на „Дейзи Тех” АД, Клиентът извършва приемане на офертата на „Дейзи Тех” АД, с което Договорът между страните за покупко-продажба на избраното от Купувача фискално устройство /фискални устройства/ се счита сключен при условията за предварителна заявка в сайта на „Дейзи Тех” АД. С натискането на бутона „Съгласявам се”, Клиентът декларира и достоверността на предоставените в регистрационната форма и поръчката данни, като физическото лице, попълнило регистрационната форма и потвърдило офертата от името на юридическото лице Клиента декларира обстоятелството, че може да представлява юридическото лице в качеството си на лице, вписано в търговския регистър или негов пълномощник.

В поръчката Клиентът посочва и телефонен номер за връзка. Най-късно на следващия работен ден, Клиентът получава потвърждение от „Дейзи Тех” АД за получаване на заявката на посочения от него имейл. „Дейзи Тех” АД извършва проверка за валидност на заявката, изразяваща се в проверка на съответствието между попълнените в заявката данни и тези, съдържащи се в Търговския регистър, както и коректността на посочения в заявката адрес за доставка. „Дейзи Тех” АД има право да не изпълни заявка, направена през сайта, без да носи отговорност за това, ако попълнените данни на клиента в заявката не са валидни.

Договорът за дистанционна заявка на продукт се сключва на български език.

Сключения по реда на настоящите общи условия договор се прекратява поради изтичане на срока с изтичането на 7/седем/ дни, считано от датата на приемане от страна на Клиента на офертата на „Дейзи Тех” АД за избраните от него фискални устройства и сключването на договора по реда на настоящите Условия за заявяване на продукт чрез сайта на „Дейзи Тех” АД, ако в рамките на тези 7 /седем/ дни не е извършено изцяло плащането от страна на Клиента на заявените фискални устройства по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

Данъчното събитие по смисъла на чл. 25 ал.3 т.4 от ЗДДС възниква на датата на извършване на плащането на цената на избраните от купувача фискални устройства. Прехвърлянето на собствеността и риска от погиването на фискалното устройство /фискалните устройства/, предмет на дистанционната заявка, се извършва с доставката му на посочения от Купувача адрес.

Клиентът може да откаже или да промени заявката преди изявлението за сключване на договора. В случай на отказ от заявка или неизвършване на доставката поради невалидни данни, заплатената от Клиента сума, подлежи на връщане.

„Дейзи Тех” АД изпълнява задълженията си по договора с грижата на добрия търговец.

Разменените изявления във връзка със сключването на договора за заявка през сайта на „Дейзи Тех” АД се съхраняват от „Дейзи Тех” АД в криптиран вид за срок от 12 /дванадесет/ месеца след сключването на договора, като Клиентът има право на достъп до него при поискване от негова страна.

Начин на извършване на доставката

Условие за доставката е извършване на авансово банково плащане от страна на Клиента.

Поръчаното от Клиента фискално устройство /фискални устройства/ се доставя на Клиента чрез куриер на посочения от него адрес и през посочения от клиента период за извършване на доставката. Цената на доставката може да варира в зависимост от избрания от Клиента куриер, стойността на поръчката и населеното място.

Фискалното устройство се доставя заедно със следната документация: инструкция за експлоатация, договор за гаранционно сервизно обслужване, свидетелство за регистрация на фискално устройство, фактура за покупка на фискално устройство (фискални устройства), паспорт за всяко закупено фискално устройство.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Дейзи Тех” АД се освобождава от задължението си да достави предварително заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед; при транспортирането стоката тя или нейната опаковка е повредена.

Връщане на стоки

В срок от 7 /седем/ работни дни след извършване на доставката, Купувачът-физическо лице, което има качеството на „Потребител” по смисъла на пар.13 т.1 от Закона за защита на потребителите, има право да върне закупената стока при следните условия: Продуктите да бъдат с ненарушена цялост. Продуктите да бъдат с ненарушен външен вид /без наранявания, одрасквания, външни повреди/. Да не са правени опити за разглобяване на продуктите. Да не са налице повреди, причинени от неправилно транспортиране и употреба, и неспазване на изискванията на производителя. Всички опаковки и предпазни фолиа да бъдат запазени с ненарушена цялост и търговски вид. Всички консумативи и аксесоари, включени в комплекта на производителя да бъдат неизползвани и с ненарушена цялост на оригиналните опаковки. Да бъдат представени оригиналната фактура и гаранцията, получени заедно с доставката на стоката.

Транспортните разходи за връщането на стоката до офиса на „Дейзи Тех” АД са за сметка на Клиента.

Заплатената от Клента сума се възстановява по банков път в срок до 7 работни дни. Подаване на уведомяване за отказ от договор и връщане на стоки да извършва на адрес: гр.София, ул. Тинтява 15-17 или на имейл адрес: info@daisy.bg

Плащане

С приемането на Условията на сайта на „Дейзи Тех” АД, Клиентът дава изричното си съгласие за авансово плащане на цената на избраното от него фискално устройство. Цената на избраното от Клиента фискално устройство /фискални устройства/ се заплаща от Клиента в срок от 7 дни, считано от датата на приемане от страна на Клента на офертата на „Дейзи Тех” АД за избраните от него фискални устройства и сключване на договора по реда на настоящите Условия за предварителна заявка на продукт чрез сайта на „Дейзи Тех” АД.

Цената на избраното от Купувача фискално устройство /фискални устройства/ се заплаща по банковата сметка на „Дейзи Тех” АД, а именно:

IBAN: BG21RZBB91551002988036

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк АД

Търговска Гаранция

„Дейзи Тех” АД предоставя търговска гаранция за стоките, предлагани на сайта на„Дейзи Тех” АД, като правата на клиентите и условията на гаранцията се съдържат в Гаранционната карта, предоставяна при извършването на доставката.

Гаранционното обслужване се извършва от фирма „Дейзи Сервиз”ООД с адрес:

Гр. София, ул. Тинтява 15-17

Прекратяване на договора

Договорът между Клиента и „Дейзи Тех” АД се прекратява поради изтичане на срока му с изтичането на 7 дни от датата на приемане от страна на Купувача на офертата на „Дейзи Тех” АД за избраните от него фискални устройства и сключване на договора по реда на настоящите Условия за предварителни заявки чрез сайта на „Дейзи Тех” АД.

Отговорност

„Дейзи Тех” АД не носи отговорност в случаи на злоупотреби с фирмени и лични данни на Клиенти и поръчки, извършени и потвърдени от лица, нямащи право да представляват Клиенти – юридически лица.

Препоръчани продукти