ДИЗАЙН & РАЗРАБОТКА

Daisy Tech е компания с установени традиции в проектирането и производството на високотехнологични и иновативни продукти, включително на всички допълнителни услуги, изисквани от крайния клиент. Daisy Tech Dental и Системи за Индукционно Нагряване ООД създават и пускат в употреба промишлени електронни устройства, дентална техника и оборудване.

Проучване

Проучването е основен компонент в работата на Daisy Tech. Всеки продукт на компанията, пуснат на пазара, е внимателно сравнен с основните изисквания на потребителите и с изискуемата от държавните институции техническа и функционална база.

Иновации

Често се случва изискваните от крайните клиенти функционални и технически параметри на продуктите да не могат да бъдат посрещнати от съществуващите и прилагани до момента решения. Това е причината Daisy Tech често да е първият производител в световен мащаб, който да имплементира нови технологии и софтуерни решения в своята продукция. Иновациите на Daisy Tech са това, което отличава компанията от другите производители. Daisy Tech установява тенденциите, не ги следва.

Разработка

Работният процес по създаването на продукцията на компанията изисква най-добрите и стабилни решения от R&D екипите на Daisy Tech Dental и Системи за Индукционно Нагряване ООД. Разработването на концепцията, проектирането и предварителните анализи се извършват в Daisy Dental Labs.

Поддръжка

Daisy Tech и Системи за Индукционно Нагряване ООД осигурява професионална техническа поддръжка и консултации за употреба на всичките си продукти – предварителна консултация при закупуване и през целият период на тяхната употреба. Центърът по поддръжката ще отговори бързо и компетентно за всички зададени от Вас въпроси.

Препоръчани продукти